7. ODVODNĚNÍ


 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Uliční vpustě - beton

 

- vnitřní průměr vpusti je 450 mm
- provedení se spodním odvodem a kalovým
  košem nebo v provedení s kalištěm bez
  kalového koše
- výtok pro DN 150 nebo DN 200, vrchní mříž
  pro zatížení třídy C250 (25t) a D400 (40t),
  o rozměrech 500x500mm
- vhodné k odvádění dešťových vod
  z pozemních komunikací do stokové sítě

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Dvorní vpustě - beton

 

- vnitřní průměr vpusti je 300 mm
- výtokové potrubí může být PVC nebo
  betonové DN 150 mm
- vrchní mříž pro zatížení třídy B125 (12,5t)
  má rozměr 300 x 300mm
- vhodné k odvádění dešťových vod z okolí
  rodinných domků nebo malých parkovišť

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Odvodňovací žlaby - LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

 

- dostání jsou žlaby z kvalitního plastu nebo
  polymerického betonu s různými typy
  krycích roštů
- krycí rošty – plastové, pozinkované, litinové
  nebo nerezové
- široký výběr typů a provedení odvodňovacích
  žlabů od hobby využití po vysoce profesionální
  aplikace
- pro speciální aplikace jsou vyráběny žlaby
  monolitické
- samozřejmostí je ucelená řada příslušenství
- sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu
  z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč,
  například do kanalizace
- sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno
  napříč nebo podélně daného odvodňovaného území

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Plastové šachty, poklopy, mříže a vpustě

 

- vyráběné z polypropylénu (PP)
- šachty jsou přizpůsobeny pro napojení
  odvodňovacího potrubí s různými rozměry
- rozměry šachet, poklopů a mříží: 200x200 mm,
  300x300 mm, 400x400 mm, 550x550 mm
- šachty, poklopy a mříže v šedé a zelené barvě
- široký výběr vpustí v různých barvách
  a provedeních

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Lapače střešních splavenin - Gaigery (geigery)

 

- varianty s klapkou a s odnímatelným sifonovým
  uzávěrem
- vtokové potrubí průměr 75 - 125 mm
- výtokové potrubí průměr 100 - 125 mm
- spojovací prvek mezi okapovým svodem
  a podzemním potrubím

 

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Drenážní a profilované fólie DELTA
(nopová folie)

 

- nopy profilovaná fólie ze speciálního
  polyetylénu vysoké hustoty
- DELTA-MS má vysokou pevnost v tlaku
  ca. 250 kN a více než 1800 nopů/m2
- nopy tvoří větrací kanálky a zdivo může dýchat

 


POUŽITÍ
- pro spolehlivé odvedení netlakové průsakové, štěrbinové a spodní vody
- jako náhrada podkladního betonu: propustné podloží
- ochrana izolace: asfaltový izolační nátěr nebo izolační minerální stěrka
- pod betonovým potěrem DELTA-MS spolehlivě chrání před vzlínající vlhkostí