6. DRENÁŽNÍ SYSTÉMY


 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Drenážní potrubí z PVC

 

- korugované flexibilní potrubí z PVC-U,
  PP a PE
- barva žlutá, černá či modrá
- profily De 50 – 200 mm, dodává se
  v 50 m kotoučích
- kompletní systém s tvarovkami
- vhodné pro drenáž přebytečné průsakové
  a spodní vod

 

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Drenážní potrubí z PE-HD

 

- korugované vysokopevnostní drenážní
  potrubí z PE-HD
- barva černá
- profily DN 100 – 350 mm
- dodává se v 6 m tyčích se spojkou
- trubky jsou buď částečně perforované nebo
  plně perforované
- vhodné pro použití v oblasti dopravního,
  zemního a inženýrského stavitelství

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Drenážní šachty

 

- proplachovací, kontrolní a sběrné šachty
  zvyšující spolehlivost drenáže
- se 3 odtoky (vždy po 90°) DN 200
  (pro drenážní trubku)
- s lapačem nebo bez lapače písku
- připojení na menší rozměry prostřednictvím
  redukčních kusů